Co je Fourier?

 

Projekt Fourier je projekt vysokoškolských studentů vzniklý v roce 2020, kteří pořádají naučné workshopy s environmentální tématikou na středních školách. Projekt vznikl jako snaha nahradit společenský konflikt vzdělávací platformou.

Projekt zaštiťuje spolek studentů z Univerzity Karlovy jménem Centrum politických studií (CPS). CPS je nadstranická, nezávislá nevládní organizace s formou zapsaného spolku, která se dlouhodobě snaží přispívat k vytváření vzdělané, angažované a sebevědomé občanské společnosti. Svých cílů dosahuje účastí na občanskému vzdělávání české společnosti, zejména studentů středních a vysokých škol.

O rozvoj občanské společnosti se snaží projekt Fourier skrze na důraz na osobní odpovědnost každého z nás za své okolí – životní prostředí i vztahy s dalšími lidmi. Snažíme se studenty zapojit do zkoumání informací, hledání fyziky ve světě kolem nich a podnítit studenty k diskusi. Diskusi spojující a obohacující její účastníky. Zároveň věříme, že vzdělávání se je základem spokojeného života i fungující společnosti.

Chci fourier na své škole


Ekologický dotazník stran pro volby do PS

Proč je Fourier?

V posledních letech se otázka životního prostředí a vlivu člověka na něj prodrala do středu společenské diskuse. Bohužel protistrany víceméně pouze opakují stále stejné floskule, aniž by se výrazněji nalézt vzájemné porozumění i řešení přijatelná pro celou společnost.

Nemáme za cíl ona hledaná řešení přinést. Náš cíl je fundamentálnější. Vzdělávat. Sebe i studenty středních škol a to metodou Komenského, hrou. Nabízíme řadu stanovišť, členěných do tématických okruhů. Každé stanoviště se snaží zároveň studentům přinést širší kontext člověka ve světě technologií či mu danou technologii přímo přiblížit.

Stejně tak si neklademe za cíl nahrazovat středoškolskou výuku. Chceme ji doplnit tím, co se nestihlo. Přiblížit studentům středních škol jevy, s nimiž jsme se setkali během svých středoškolských a vysokoškolských studií a ukázat jim, že vzdělávat se je zábavné.

Kdo to byl Fourier?

Jean Baptiste Joseph Fourier byl francouzský matematik a fyzik žijící v 19. století. Zásadně ovlivnil vývoj matematiky zkoumáním Fourierových řad a Fourierovy transformace. Oba tyto matematické termíny souvisí s termodynamikou a akustikou, což jsou vědní obory patřící do středu zájmu tohoto velké Francouze.

My jsme si ho vybrali proto, že teoreticky odvodil princip skleníkového jevu. Zásadního mechanismu antropogenní změny klimatu. Fourier zároveň patřil do generace osvícenců, který důrazem na vzdělání vybudovala základy dnešního blahobytu i svobod. Ostatně nejsme jediní, Joseph Fourier patří mezi 72 význačných Francouzů, jejíž jména jsou uvedena na Eiffelově věži v Paříži…

La Tour Eiffel, Paris | Fourier, one of my heroes, commemora… | Flickr

Kdyby Vás zajímalo víc informací o životě Josepha Fouriera, můžete si přečíst v příběhové části, jak vznikl náš v institute. Jen pozor, ne všechno, co se píše na Internetu je nutně pravda …